Udgivelse

 


Folketinget og den danske regering har en unik mulighed for at sikre fremtidens velfærd baseret på lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger i samfundet. Brug den!


Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre er udarbejdet som inspiration og dokumentation til politikere, ministerier, embedsfolk, medierne, borgerne og domstolene.

Ligestillingskataloget blev første gang præsenteret i år 2017 med 12 temaer og 348 punkter. I det nye 2020 katalog er flere punkter kommet til end bragt i orden.

Vi står i det moderne samfund med en familie lovgivning, som af historiske årsager er baseret på én forælder i en verden, hvor børnene nu og i fremtiden lever med to. Over 2 millioner børn, fædre og bedsteforældre er dagligt udsat for forskelsbehandling.


Danmark har juridiske forpligtigelser i henhold til FN børnekonventionen og den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Foruden at danske ministre er underlagt minister ansvarlighedsloven.
 
Det er en menneskeret for børn at kende og blive passet af sine forældre. Det er en menneskeret at opnå respekt for familielivet og beskyttelse mod forskelsbehandling.
 
Man må stille sig selv spørgsmålet, om ligestillingen gælder for alle eller kun for de politisk og ministerielt udvalgte til næste Folketingsvalg?

Der er for børn og fædre tale om en forskelsbehandling, som må og skal bringes i orden ledelsesmæssigt af ansvarlige ministerier, ministre og embedsfolk i samarbejde med Folketingets politikere.
 
Det er her, vi finder det helt store potentiale for succes i forhold til lige muligheder, børns mentale sundhed, offentlige besparelser og fremtidens velfærdssamfund.

Det handler om respekt for mennesker og Danmark!