Socialøkonomisk

Fars Retshjælp er en registreret socialøkonomisk organisation med et almennyttigt samfundsmæssigt formål. Overskuddet går til aktiviteter, projekter og publikationer med et almen nyttig formål. Benytter du Fars Retshjælp har du medvirket til følgende: 

Fars Guide

Fars guide udkommer indeholder gode råd og vejledning til helt almindelige fædre i Danmark. Fars guide indeholder emner som far aktiviteter, faderskab,  fars orlov, fælles forældreskab og gode råd i hverdagen. 

Menneskerettighedssag

Fars Retshjælp deltager i den stævning, som Foreningen Far har indgivet mod Danmark på vegne af børn og fædre. Stævningen er baseret på oplevelser og mønstre fra sagerne hos Fars Retshjælp samt bidrag. 

Ligestillingskatalog for børn og fædre

Udgivelse af bogen 'Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre' i en trykt udgave og som e-bog på dansk og engelsk. Bogen indeholder 12 temaer og 363 punkter med oplevelser fra børn og fædre i familielivet i Danmark.

International børneforskning

Deltagelse som nordisk repræsentant i verdens absolut førende netværk af børneforskere, advokater, fagpersoner og eksperter indenfor fælles forældreskab og børns sundhed med rådgivende status hos Europarådet. 

Rådgivende udvalg

Mønstre, erfaringer og viden fra sagsbehandlingen i det familieretslige system videregives af Fars Retshjælp i Socialministeriets rådgivende udvalg for Familieretshusene. 

Nordisk samarbejde

Koordination af månedlige møder mellem nordiske børn og fædre organisationer om erfaringer, viden og lovgivning i Norden. Seneste en nordisk rapport. 

I samarbejde med Foreningen Far er bogen foræret til alle folketingets politikere, landsdækkende medier og offentlige ledere, som inspiration og anbefaling til ny og moderne familie lovgivning, der overholder børn og forældres menneskerettigheder.

Forord
Indholdsfortegnelse
Ligestillingens udvikling
Positiv fædre involvering
10 bud på ny lovgivning
Kapitel 1 - Forældreskab
Kapitel 2 - Offentlig informering
Kapitel 3 - Fædre orlov
Kapitel 4 - Barnets bopæl
Kapitel 5 - Barnets økonomi
Kapitel 6 - Internationale forældre
Kapitel 7 - Offentlige børnesager
Kapitel 8 - Vold mod børn og fædre
Kapitel 9 - Fædre ansvar
Kapitel 10 - Advokat metoder
Kapitel 11 - Støtte, statistik og forskning
Kapitel 12 - Hvordan kan det ske?
Nordisk benchmark