Ydelser

 

Hurtig kontakt

Har du behov for at stille spørgsmål om din konkrete sag for vejledning. 

 • Sikker mail konto
 • Stil spørgsmål
 • Vejledning

Check af sag

Har du behov for check af din sag og vejledning. 

 • Sikker mail konto
 • Indsend dokumenter
 • Stil spørgsmål
 • Check af sag
 • Kontakt via tlf. eller mail

Standard aftaler

Har du brug for en standard aftale eller check af egen aftale. 

 • Sikker mail konto
 • Få en skabelon
 • Check af egen aftale

Forældremyndighed

Har du behov for vejledning i forbindelse med en sag om forældremyndighed.

 • Sikker mail konto
 • Check af din sag
 • Standard aftale
 • Dialog per mail eller telefon
 • Vejledning
 • Evt. henvisning

Bopæl

Har du behov for vejledning i forbindelse med en sag om bopæl.

 • Sikker mail konto
 • Check af din sag
 • Standard aftale 
 • Dialog per mail eller telefon
 • Vejledning
 • Evt. henvisning

Samvær

Har du behov for vejledning i forbindelse med samvær. 

 • Sikker mail konto
 • Hverdags- og weekendsamvær
 • Ferie og helligedage
 • Transport
 • Erstatningssamvær

Mistet kontakt

Har du mistet kontakten til dit barn helt eller delvist, så lad os finde årsagen sammen.

 • Sikker mail konto
 • Dialog per mail eller telefon
 • Vejledning 
 • Kontaktbevarende samvær
 • Midlertidig samvær
 • Kontakt til myndigheder

Forældrefremmedgørelse

Forældrefremmedgørelse er i dag anerkendt som psykisk vold og bør anmeldes. 

 • Sikker mail konto
 • Dialog per mail og telefon
 • Vejledning 
 • Bekymringsskrivelser
 • Politianmeldelse
 • Kontakt til myndigheder

Bisidning

Har du behov for en bisidder kan vi måske hjælpe afhængig af tid og sted. 

 • Sikker mail konto
 • Check af sag
 • Dialog per mail eller telefon
 • Vejledning 
 • Møder med myndigheder
 • Kontakt til myndigheder

Klagesager

Har du brug for vejledning til en klagesag eller anmodning. 

 • Direktionsklager
 • Tilsynet
 • Ombudsmanden
 • Procesbevillingsnævnet
 • Ligebehandlingsnævnet
 • Psykolognævnet

Internationalt

Har du barn i udlandet eller befinder du dig i udlandet med barn i Danmark. 

 • Check af din sag
 • National lovgivning
 • Internationalt netværk
 • Samtale med andre
 • Haager konventionen
 • Vejledning 

Højesteret og menneskeret

Har du behov for at anmode højesteret eller menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg om at behandle din sag kan vi vejlede og evt. hjælpe med ansøgningen. 

 • Check af din sag
 • Dialog
 • Dokumenter
 • Ansøgning
 • Evt. henvisning med rabat