Ydelser

Fars Retshjælp kan hjælpe med standard aftale eller checke din sag samt hjælpe med forældremyndighed, bopæl og samværs aftaler, herunder mægling, bisidning, partsrepræsentation og klagesager. Vi kan hjælpe i familieretshuset, kommunerne, retten og med internationale sager. 

Standard aftaler

Har du brug for standard aftaler for positiv løsning på egen vis.

 • Faderskab
 • Forældremyndighed
 • Bopæl 
 • Samvær
 • Bodeling

Check af sag

Har du brug for at få et check af din sag og en anbefaling. 

 • Check af dokumenter
 • Anbefaling

Mægling

Har du for en positiv løsning med fokus på børnene og en mæglingsskrivelse. 

 • Samtaler
 • Positiv liste 
 • Mæglingsskrivelser
 • Råd og vejledning
 • Standard aftaler

Forældremyndighed

Har du ønske om fælles eller ene forældremyndighed.

 • Check af din sag
 • Samtaler
 • Forberedelse
 • Registrering
 • Bisidninger / partsrepræsentation

Bopæl

Ønsker I aftale om delt bopæl eller ønsker i begge bopæl for barn eller børnene. 

 • Check af din sag
 • Samtaler
 • Standard aftale / mægling
 • Forberedelse
 • Bisidninger / partsrepræsentation
 • Notater og aftale

Samvær

Har du brug for en samvær, mere samvær eller en samværsaftale. 

 • Hverdagssamvær
 • Weekendsamvær
 • Ferier
 • Helligedage
 • Transport
 • Kontaktbevarende samvær
 • Midlertidigt samvær
 • Erstatningsamvær

Bisidning / Partsrepræsentation 

Har du brug for bisidning, partsrepræsentation eller advokat med socialøkonomisk rabat.

 • Check af din sag
 • Samtaler
 • Forberedelse
 • Bisidninger / partsrepræsentation
 • Notater og aftale
 • Evt. henvisning med rabat

Internationalt

Har du barn i udlandet eller befinder du dig i udlandet med barn i Danmark. 

 • Check af din sag
 • National lovgivning
 • Internationalt netværk
 • Samtale med andre
 • Haager konventionen
 • Råd og vejledning 

Klagesager

Har du brug for hjælp til en klagesag og svære skrivelser. 

 • Direktionsklage
 • Tilsynet
 • Ombudsmanden
 • Procesbevillingsnævnet
 • Ligebehandlingsnævnet
 • Psykolognævnet
 • Højesteret
 • Menneskerettighedsdomstolen