Ydelser

Fars Retshjælp kan checke din sag og hjælpe med samvær, standard aftaler, bisidning, mægling og klagesager. Vi kan hjælpe med sager i familieretshuset, kommunerne, retten og internationale sager. 

Check af din sag

Har du brug for at få et check af din sag og en anbefaling. 

 • Check af dokumenter
 • Anbefaling

Standard aftaler

Har du brug for standard aftaler for positiv løsning på egen vis.

 • Faderskab
 • Forældremyndighed
 • Bopæl 
 • Samvær
 • Bodeling

Bisidning 

Har du brug for bisidning eller partsrepræsentation i familieretshuset eller hos kommunen. 

 • Check af din sag
 • Samtaler
 • Forberedelse
 • Bisidninger / partsrepræsentation
 • Notater og aftale

Mægling

Har du for en positiv løsning med fokus på børnene og en mæglingsskrivelse. 

 • Samtaler
 • Positiv liste 
 • Mæglingsskrivelser
 • Råd og vejledning
 • Standard aftaler

Samvær

Har du brug for kontaktbevarende samvær, mere samvær eller en samværsaftale. 

 • Kontaktbevarende samvær
 • Weekendsamvær
 • Hverdagssamvær
 • Ferier
 • Helligdage
 • Transport
 • Erstatningsamvær

Delt bopæl og 7/7 

Har du brug for en samtale og aftale i forhold til delt bopæl og 7/7 ordninger. 

 • Check af sag
 • Samtaler
 • Standard aftale
 • Registrering
 • Råd og vejledning

Klagesager

Har du brug for hjælp til en klagesag og svære skrivelser. 

 • Direktionsklage
 • Tilsynet
 • Ombudsmanden
 • Procesbevillingsnævnet
 • Ligebehandlingsnævnet
 • Højesteret
 • Menneskerettighedsdomstolen

Internationalt

Har du barn i udlandet eller befinder du dig i udlandet med barn i Danmark. 

 • Check af din sag
 • National lovgivning
 • Internationalt netværk
 • Samtale med andre
 • Haager konventionen
 • Råd og vejledning 

Advokat

Har du brug for en advokat i retten eller til endelig bodeling med rabat.

 • Familieretten
 • Landsretten
 • Højesteret
 • Skifteretten